Magacin Mašina Namotač Stari magacin Premotač

Sertifikati

U cilju stalnog unapređenja sistema proizvodnje, monitoringa, uticaja na okruženje, Fabrika hartije AD poseduje sve neophodne sertifikate kvaliteta.

Uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje Fabrike Hartije Beograd

Ekologija

Cilj Fabrike hartije Beograd je da bude lider u svakoj oblasti svoga poslovanja. Aktivnim učešćem u ekološkim akcijama, dobrom saradnjom sa lokalnom samoupravom i nadležnim Ministarstvima

Proizvodi: