Ekologija

Vizija

Cilj Smurfit Kappa d.o.o. Beograd je da bude lider u svakoj oblasti svoga poslovanja. Aktivnim učešćem u ekološkim akcijama, dobrom saradnjom sa lokalnom samoupravom i nadležnim Ministarstvima, kontinualnim radom i ulaganjima u najsavremeniju opremu i tehnologiju u oblasti zaštite životne sredine koristeći najbolje dostupne tehnike, razmenom iskustava sa inostranim partnerima, a posebno stalnim ulaganjima u obrazovanje i usavršavanje svojih kadrova SK Beograd gradi siguran put ka ispunjenju svoje vizije fabrike domaćinskog poslovanja i prijatelja životne sredine.

Zaštita vazduha

Ovim programom su predviđene posebne mere zaštite vazduha. Izvršena je delimična rekonstrukcija kotlovskih postrojenja, što uz kvalitetnije snabdevanje prirodnim gasom, doprinosi smanjenju utroška energije i samim tim i emisije štetnih sastojaka.

Zaštita vodotokova

Smurfit Kappa d.o.o. Beograd poseduje opremu za prečišćavanje tehnološke vode, koja je znatno unapređena realizacijom investicija iz 2011/2012 godine u delu rekonstrukcije pripreme papirne mase.

Naredna faza investicija je predvidela ulaganja u potpuno zatvaranje toka tehnološke vode i investiranje u modernizaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Samo u prvoj fazi rekonstrukcije postrojenja, u toku 2010. godine, uloženo je skoro milion EUR u opremu koja je omogućila dodatno smanjenje potrošnje sveže vode, kao i znatno povećan stepen prečišćavanja otpadne vode.

U ovoj fazi završena je sanacija postojećeg sistema za prečišćavanje otpadnih voda, sanacija sistema za doziranje hemikalija, instalisane su prese za odvodnjavanje otpada, instalisan je flotator, uređaj za efikasnije prečišćavanje voda unutrašnjeg krugotoka voda, a sve sa ciljem što veće recirkulacije vode u okviru samog procesa proizvodnje, samim tim i što efikasnijeg rada sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Sledeća faza projekta, od koje očekujemo da fabriku približi najvišim standardima zaštite životne sredine, je biološko prečišćavanje otpadnih voda.

Upravljanje otpadom

Ono što Smurfit Kappa d.o.o. Beograd bitno razlikuje od ostalih fabrika i čini je prijateljem životne sredine, je činjenica da kao osnovnu sirovinu za proizvodnju papira evropskog kvaliteta koristi isključivo otpadni papir. Za potrebe proizvodnje sakupi se i preradi oko 140.000 tona starog papira godišnje, koji bi završio na komunalnim deponijama.

Vodeći se osnovnim načelima održivog razvoja i smernicama domaćinskog poslovanja, SK Beograd konstantno radi i ulaže u zaštitu životne sredine, što se ogleda u poštovanju hijerarhije upravljanja otpadom, razdvajanju otpada na mestu nastanka, u smanjenoj potrošnji sirovine i energije, zameni sirovina ekološki prihvatljivijim sirovinama u procesu gde je to moguće, a sve to rezultira minimizacijom negativnih uticaja na životnu sredinu i očuvanjem okoline za buduće generacije.

Sertifikati

Svoj poslovni uspeh u oblasti kvaliteta, kao i kontinualan rad u oblasti  zaštite životne sredine Smurfit Kappa d.o.o. Beograd je dokumentovala sertifikovanjem standarda ISO 14001:2015 – sistem menadžmenta zaštite životne sredine i FSC™ (FSC- C117006)  CoC koji sertifikuje gotov proizvod kroz odgovornu proizvodnju i racionalnu upotrebu šume, čime je ponovo potvrdila da su principi čistije proizvodnje, kao i svest o važnosti načela održivog razvoja osnovni elementi na kojima se zasniva poslovanje i rad ove fabrike.

Danas, SK Beograd ima zvanje reciklera u oblasti otpadnog papira i kartona, a sve količine otpadnog ambalažnog papira i kartona koje se prerade u pogonu fabrike računaju se u ostvarenje nacionalnih ciljeva.