2020

Završena najobimnija rekostrukcija papir mašine do sada i stvoreni uslovi za dalji rast i razvoj fabrike.

2018

Ostvarena rekordna proizvodnja od 107.000 tona.

2017

Godina završena sa proizvedenih 96.000t.

2015

Završena investicija na sušnom delu mašine i stvoreni uslovi za kapacitet od 90.000t.

2014

Završena proizvodnjom od 65.000t.

2013

U avgustu završena rekonstrukcija hale PM3 u kojoj je napravljen novi magacin gotove robe.

2013

U aprilu ugrađen novi sistem vakuum ormarića.

2013

U februaru završena druga linija za pripremu mase.

2012

Počela proizvodnja 90gr papira (Schrenza).

2010

U martu završena druga faza investiranja i počela proizvodnja Testlinera.

2009

Završena prva faza investicija i fabrika počinje sa radom. Proizvode se Šrenc i Fluting.

2008

Fabrika postaje član KappaStar Grupe.

1982

Počela sa radom PM4, na kojoj se proizvode ambalažni papiri.

1962

Počela proizvodnja na PM3.

1959

Počeli radovi na izgradnji i uređenju nove lokacije.

1921

Osnovana prva fabrika papira u Srbiji od strane industrijalca Milana Vape.