2018.

U prvoj polovini januara sprovedena investicija na partiji presa, koja za cilj ima dalje povećanje kapaciteta papir mašine do 120.000t / godišnje.

2015.

Investicija vredna 4mil. € završena je u decembru.

2014.

Otpočeli smo probnu proizvodnju Flutinga 90gr.

2013.

U februaru završena druga linija za pripremu mase.

2013.

U aprilu ugrađen novi sistem vakuum ormarića.

2013.

Početkom juna dobili smo FSC sertifikat.

2013.

U avgustu završena rekonstrukcija hale PM3 u kojoj je napravljen novi magacin gotove robe.

2013.

Proizvodnja dostigla kapacitet od 60.000 tona.