Smurfit Kappa d.o.o. Beograd

Smurfit Kappa d.o.o. Beograd je najstarija fabrika papira u Srbiji. Osnovana je daleke 1921. godine.

U 2008. godini je postala članica Kappa Star Ltd grupe. Odmah po kupovini pristupilo se kapitalnoj rekonstrukciji proizvodnih kapaciteta. Od trenutka privatizacije do danas u fabriku je uloženo više od 34 miliona €. Proizvodni program čine ambalažni papiri Schrenz, Fluting i Testliner, na bazi 100% reciklirane stare hartije. Posle velike rekonstrukcije proizvodnih kapaciteta i završetka montaže opreme, proizvodnja ne samo da pokriva potrebe Srbije za ambalažnim papirima, već je započet i izvoz. Trenutni kapacitet fabrike je 120.000 tona godišnje.

U Januaru 2019. godine fabrika je postala članica Smurfit Kappa Grupe.